Strona główna/BIP/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi".

Ostatnia zmiana
Data: 2024-03-06 08:45:08
Redaktor: Janusz Jurkowski
Opis: Zmiana pliku
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2024-03-06 08:45:08 Janusz Jurkowski Koszt pobytu w DPS SENIOR 2024 rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2024-03-06 08:44:37 Janusz Jurkowski Koszt pobytu w DPS SENIOR 2024 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-02-28 07:11:37 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-02-20 09:34:06 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności od kontrahentów rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2024-02-20 09:33:58 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji rocznej aktywów i pasywów Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2024-01-25 11:42:17 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie wysokości pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związanej ze Świętami Bożego Narodzenia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:41:30 Janusz Jurkowski Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę gastronomiczną w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:40:54 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:40:24 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:39:52 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności od kontrahentów rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:38:44 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji rocznej aktywów i pasywów Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:38:15 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:37:42 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:37:04 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie : wprowadzenia planu kont dla Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi oraz ustaleń dotyczących prowadzonej polityki rachunkowości. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:35:33 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:34:56 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie: ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przez Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:34:20 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 5 /2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę gastronomiczną w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR ” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:33:45 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 4 /2023 w sprawie: powołania i działalności Komisji socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2024-01-25 11:31:50 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 2 /2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę gastronomiczną w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2024-01-25 11:31:13 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry