Strona główna/BIP/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi".

Ostatnia zmiana
Data: 2022-07-12 10:30:02
Redaktor: Katowice IntraCOM.pl
Opis: Zmiana ustawień
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2022-07-12 10:30:02 Katowice IntraCOM.pl Ustawienia systemu Zmiana ustawień
2022-04-26 09:00:04 Janusz Jurkowski Nie znaleziono wiadomości. Zmiana wiadomości
2022-04-26 08:59:56 Janusz Jurkowski Nie znaleziono wiadomości. Zmiana wiadomości
2022-04-26 08:58:40 Janusz Jurkowski Koszt pobytu w DPS SENIOR 2022 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-04-12 11:40:28 Katowice IntraCOM.pl Deklaracja dostępności rejestr zmian podstrony, przejdź do podstrony Zmiana treści strony
2022-03-29 09:10:55 Katowice IntraCOM.pl Deklaracja dostępności rejestr zmian podstrony, przejdź do podstrony Zmiana treści strony
2022-03-29 09:05:36 Katowice IntraCOM.pl Deklaracja dostępności rejestr zmian podstrony, przejdź do podstrony Zmiana treści strony
2022-03-07 09:04:13 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 09:03:19 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie wysokości pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związanej ze Świętami Bożego Narodzenia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 09:02:49 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji rocznej aktywów i pasywów Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 09:02:15 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności od kontrahentów rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 09:01:40 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę gastronomiczną w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 09:01:10 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie: powołania i działalności Komisji socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 09:00:12 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę gastronomiczną w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 08:59:34 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Miasto Czeladź - Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 08:58:18 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie : wprowadzenia planu kont dla Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi oraz ustaleń dotyczących prowadzonej polityki rachunkowości. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 08:50:52 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin i urlopowania zaszczepionych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w czasie trwania pandemii COVID-19 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 08:49:56 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-03-07 08:49:02 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł. netto przez Miasto Czeladź - Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2022-03-07 08:48:50 Janusz Jurkowski Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę gastronomiczną w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry