Strona główna/Struktura/Dział terapeutyczno-opiekuńczy

Dział terapeutyczno-opiekuńczy

Działem Terapeutyczno-Opiekunczym kieruje pani Sabina Pawłowska-Miękina.

Zakres obowiązków:

  • sprawowanie nadzoru nad pielęgniarkami, opiekunkami, fizykoterapeutą, pokojowymi , psychologiem , terapeutami.
  • stworzenie optymalnych warunków dla realizacji potrzeb życiowych mieszkańców.
  • organizowanie właściwej opieki nad mieszkańcami z uwzględnieniem oddziaływań socjalno-terapeutycznych oraz terapii zajęciowej.
  • rozpoznawanie sytuacji problemowych mieszkancówi udzielanie im wszechstronnej pomocy.

Kontakt tel.: +48 294 94 00 lub kom.: +48 502 710 937

do góry