Joomla! Logo

Ośrodek Integracyjny / Dom Pomocy Społecznej SENIOR w Czeladzi

Z dniem 30 listopada 2011r. została zlikwidowana jednostka budżetowa Ośrodek Integracyjny „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi. Z dniem 1 grudnia 2011r. utworzono jednostkę budżetową – Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.( zgodnie uchwałą NR XX/245/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 października 2011r)
Aktualne informacje:
http://dps.czeladz.pl